Aši, knaši, zibenīgi!

Bibliotēku nedēļas ietvaros 23. aprīlī Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā ielā 2, tālr. 65423339) sadarbībā ar J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas bibliotēku rīko ātrlasīšanas sacensības “Aši, knaši, zibenīgi!” un aicina jaunākā skolas vecuma bērnus (3.-4. kl.) parādīt savu lasītprasmi, klausīšanās un stāstīšanas iemaņas. Pasākuma publicitātes vajadzībām tā…

Mazo izpildītāju konkurss “Pīks un Pīka”

2019.gada 10. aprīlī Bērnu un jauniešu Centrā ”Jaunība” notika mazo izpildītāju  konkurss “Pīks un Pīka”. Šogad konkursā piedalījās gan skolēni, gan pirmsskolas izglītības programmas audzēkņi. 3.klases skolniece Oksana Kirilova uzstājās pirmā un apbūra skatītājus un žūriju ar tīru izpildījuma intonāciju un emocionalitāti.  Žūrija piešķīra maksimāli…

„Profesija – pavārs”

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējumam, š.g. 4.aprīlī mūsu skolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums „Profesija – pavārs”.  Tika  uzaicināta vieslektore – pavāre Ināra Liepiņa,  kura novadīja nodarbības divām 7. – 8. klašu skolēnu grupām, katrā grupā bija 15 skolēni….

„Dabaszinātņu un matemātikas labirintos”

Š.g.5.aprīlī mūsu 2.a klases četri dabaszinību un matemātikas cienītāji – A.Ivanovs, J.Pikaļeva, V.Nazarenko un  K.Šimane – ieguva 3.vietu pilsētas  spēlē-konkursā „Dabaszinātņu un matemātikas labirintos”. Pasākums tika organizēts Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā. Konkursa tēma bija „Putni”, un mūsu skolēni parādīja labus rezultātus to atpazīšanā, kā arī loģisko…

Baltu valstu literatūras nedēļa

25.03.-02.04.2019. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedalījās Latvijas un Lietuvas skolu bibliotēku projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”. To jau trešo gadu organizē Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un…

Dabaszinību un matemātikas nedēļa

„Katrā dabas zinātnē ir tieši tik daudz patiesības, cik tajā ir matemātikas” (Kants) Mūsu skolā dabaszinību un matemātikas nedēļa notika no 25.līdz 29. martam. Šīs nedēļas  uzdevums – radīt padziļinātu interesi par dabaszinībām, parādīt to, cik šīs eksaktās zinātnes var būt interesantas, pievilcīgas un nepieciešamas…

VECĀKU DIENA

Cienījamie skolēnu vecāki! Skolas administrācija aicina Jūs apmeklēt Vecāku dienu, lai ar mācību priekšmetu pedagogiem pārrunātu un izanalizētu savu bērnu sekmes! Cieņā Skolas administrācija J.RAIŅA DAUGAPILS 6.VIDUSSKOLĀ (Komunālā iela 2) 25.04.2019. VECĀKU DIENA 16.00 – 18.00

„Mazie kāpēcīši” taisa raķetes

Š.g.22.martā zinātkāres centrā „ZINOO Daugavpils” norisinājās aizraujoša nodarbība mūsu skolas „Mazajiem kapēcīšiem”. Šoreiz viņiem tika piedāvāts iedziļināties raķešu ražošanas procesā, uzzināt kaut ko jaunu par gaisa spēku, kā arī pašiem sataisīt savas raķetes un likt tām lidot. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo…

Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze
Daugavpils Dome
Daugavpils Dome
Copyright © 2019 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola